Kako pravilno pročitati tabove (tablature) za gitaru?


Većina početnika se uglavnom muči u čitanju tabova koji su komplikovaniji i dosta puta se jednostavno iznerviraju jer pesma koju sviraju ne zvuči kao original. Tablature su prevedeni notni zapis ili način zapisivanja nota u grafički prikaz koji predstavlja žice i pragove gitare.
Pre svakog čitanja tabova za gitaru, neophodno je da pojedinac zna pesmu odnosno njenu melodiju napamet. Bitno je da znate ritam pesme, jer vam tabovi prikazuju samo uprošćenu melodiju (umesto nota), bez ritma. Takođe je neophodno i da znate gde bi koji prst mogli da stavite i da tako na najlakši mogući način odsvirate željenu kompoziciju. Slede saveti koji pokazuju šta je sve potrebno za pravilno čitanje tabova.

1. ODLIČNO POZNATA NUMERA

Pesmu koju želite da odsvirate morate da držite u malom prstu, odnosno da znate ritam i melodiju pesme napamet, kako biste lakše mogli da se usredsredite na pravilan položaj prstiju tokom sviranja tabova.

2. ZNANJE O RASPOREDU ŽICA

Pre svakog početka morate da naučite i malo teorije o materiji kojom želite da se bavite. U ovom slučaju to je raspored žica, odnosno koje ime nosi koja žica. 


Kao što vidite na prikazanoj slici, prva i ujedno i najtanja žica nosi naziv e, druga, po redu, je B, sledeća je g i tako redom, sve do poslednje i najdeblje (bas, jer proizvodi najdublji zvuk) žice po imenu E. Po pravilu se prva žica obeležava malim e, da bi se mogla razlikovati od posednje koja se obeležava velikim slovom E.

3. ŽICE NA PRIKAZANIM TABOVIMA


Nakon primene ovih saveta, lako je pročitati tabove. 

 Na ovoj slici je prikazano kako se čitaju tabovi, odnosno koja linija predstavlja koju žicu. Kao što vidite, tabovi se čitaju od gore ka dole ( i sleva na desno) i prva žica predstavlja ujedno i  najtanju, po imenu e, kao što smo utvrdili. Svaka žica je podeljena i na polja, što možete da vidite i na slici (polja su predstavljena kao pravougaonici) i na gitari.

4. PRIMER ČITANJA JEDNOG TABA


Sada ću na primeru da objasnim kako biste trebali da čitate tablature. Šta znače ovi silni brojevi na linijama? Brojevi predstavljaju pragove na kojima se sviraju određeni tonovi. Kada gledamo tablature posmatramo ih kao vrat gitare. Prvi ton koji sviramo jeste na G i D žici. Kada imamo brojeve jedne ispod drugih, to znači da se ti tonovi sviraju zajedno, odnosno da se u isto vreme sviraju i ton na drugom pragu i prazna D žica (broj 0 označava sviranje prazne žice). Dalje sviramo tonove na B žici, koji idu redom, odnosno prvo sviramo ton na 3. pragu, pa na 2. pa onda opet na 3. pragu jedne iste žice (B žice). Sledeće tonove koje sviramo su prazna e (najtanja i ujedno i prva žica) i E žica (sviraju se u isto vreme obe prazne prva i poslednja žica). Ritam, kao što je već rečeno, tablature ne mogu da vam ga obezbede. Morate da budete vrlo dobro upoznati sa ritmom i melodijom pesme koju želite da odsvirate.
Takođe se ni prstored ne obezbeđuje, odnosno morate sami da odredite gde ćete koji prst da postavite i da to ujedno bude i najlakša pozicija, da biste uspešno mogli da odsvirate željenu numeru.

Uktarko, ovo su bili saveti koji će vam, nadam se, pomoći u razumevanju tabova. Predlažem da početnici odu na par časova gitare, kako bi u potpunosti shvatili tehniku sviranja i kako bi mogli da otklone sve nejasnoće i da u potpunosti savladaju sviranje gitare, bez dodatnog nerviranja.
Nadam se da ćete biti uspešni u sviranju i da ste uspeli da razumete čitanje tablatura (shvatićete da je to potpuno jednostavno).Gitaristi koji naiđu na tabove koji sadrže neka dodatna slova (to su uglavnom tabovi za električne gitare) kao što su p,b,h (npr. 7p5; 5h7), preporučujem da nađu ili na internetu video koji to objašnjava (jer je mnogo lakše shvatiti kad se pogleda) ili da nađu profesora koji će sa njima raditi. Ako budete imali bilo kakvih nedoumica, bez nerviranja, samo napišite šta vam predstavlja problem i pokušaćemo zajedno da ga rešimo.


Kako pravilno pročitati tabove (tablature) za gitaru? Kako pravilno pročitati tabove (tablature) za gitaru? Reviewed by jane'sworld007 on February 16, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.